Info omkring gården

Fårefold

Der findes to fårefolde bevaret på Skarregaards område: Den ene i "Små Klitter" er som de andre kendte på Mors med jordvolde. Den anden, den du står ved, i kanten af Plantagen, adskiller sig fra øens øvrige ved at være stensat. Ingen ved nøjagtig, hvor gamle foldene er. De kan være helt tilbage fra Christian den IV´s tid, hvor en dansk produktion af uld blev søgt fremmet. Fra den her omhandlede periode ved vi, at gården har haft et meget stort fårehold - som den i øvrigt har haft indtil 2017.

Fårene blev drevet ind i foldene om natten for at være bedre beskyttet, for at ræven ikke skulle tage lammene.