Afholdte arrangementer

Julemarked d. 12. - 13. november 2022

Det første julemarked for Skarregaard Natur- og Kulturcenter er veloverstået og sikke en fantastisk succes og opbakning der var - det var helt utroligt.

Der var 17 standpladser med alt lige fra lidt godt til ganen til juletræet samt julegaver. Stor tak til alle der valgte at købe en stand for at bakke op om projektet.

I løbet af weekenden valgte ca. 2.600 voksne og ca. samme antal børn at ligge vejen forbi julemarkedet, hvor der også var mange aktiviteter for børnene.

Et dejligt varmt vejr viste sin velvilje denne weekend og man kunne se at mange blev i flere timer for at få hele oplevelsen med på den gamle gård.

Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til alle de skønne frivillige som har lagt et stort arbejde i at det hele bare spillede i weekenden - uden dem var dette ikke muligt.

Også en stor tak til alle der lagde vejen forbi - det gør det hele værd.

Vi ses næste år den anden weekend i november.

Æblernes Dag

Onsdag d. 14. oktober bød Skarregaard Natur- og Kulturcenter på Æblernes dag. Her var der mulighed for at komme ned og få presset sine egne æbler til saft samt smage lidt æblesuppe samt æbleflæsk.
En dag som mange tog imod og især børnene fandt det spændende at presse æblerne og bagefter få en lille tår af deres egne sager.

Stor tak til de frivillige som hjalp med at gøre dagen til en succes.

Onsdagsåbent i sommer 2022

Et fantastisk hold af frivillige hjælpere har igennem sommeren sørget for, at Skarregaard Natur- og Kulturcenter har kunnet hold Onsdags åbent, så turister har haft mulighed for at komme ned og se den skønne natur samt gå en tur rundt på den gamle landbrugsejendom, hvor bygninger har været låst op og man har kunne se den gamle kostald samt hestestald ligesom stuehuset har været muligt at gå igennem.
Mange dejlige mennesker har benyttet sig af dette og i samme ombæring har de købt en kop kaffe og de berømte æbleskiver fra Skarregaard eller Skarregaard kringlen.

Høstdag d. 14. august 2022

Søndag d. 14. august blev der (med kort varsel) afholdt høstdag på Skarregaard Natur- og kulturcenter. Med høj solskin og et pænt besøgsantal i forhold til udmelding blev det til en dejlig dag med god høst - ca. 100 neg blev lavet og sat i stak.
En dejlig Fynbo, som var på ferie på den lokale campingplads kunne vise hvordan man bandet neg på oprindelig vis med halmen. Flere afprøvede om lee'er var skarpe. Der var mulighed for at købe den særdeles gode Skarregaard Kringle samt æbleskiver.

En god og hyggelig dag, som vi håber at gentage i 2023

Medlemsdag på Skarregaard

Genralforsamling mandag d. 15. maj 2023

Skarregaard Natur- & Kulturcenter
GeneralforsamlingDato: mandag d. 15. maj 19 00
Sted: Nordmors Hallen - Skydesalen


Dagsorden:

  • Velkomst

  • Valg af dirigent.

  • Bestyrelsens beretning.

  • Godkendelse af årsregnskab.

  • Indkomne forslag. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

  • Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan stemmes på 3 kandidater. På valg er Anette Stagstrup, Tage Andersen og Knud Kjærgaard. Alle modtager genvalg. Valg af 2 substitutter.

  • Valg af revisor og revisorsuppleant.

  • Eventuelt.

Mandag, den 18. september 2023 kl. 18.30 - 21.00

Er du også nysgerrig efter hvad der sker på Skarregaard
Så kom med til en aften, hvor bestyrelsen guider rundt i Skarregaards natur og på Skarregaard.
Der kan købes kaffe og kage.
Arrangementet er gratis for medlemmer.
Interesserede, der ikke er medlem, kan melde sig ind på aftenen. Det koster kun 100 kr. pr. år.